Kendi Kendine Yardım (Self Help)

Kendi kendine yardım insanların çeşitli araçlar vasıtası ile etkililiği bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemleri bireysel olarak uygulamaları ve bu sayede psikolojik problemlerle baş etmelerine yardım eden bilimsel temelli uygulamaların genel adıdır.

Psikolojik Yardımın Teknolojik Yolu

Kendi Kendine Yardım Platformu

Kendi kendine yardım müdahaleleri henüz bir uzman yardımının yerini tutmasa da birçok avantajı barındırdığı için giderek yaygınlaşan bir destek türüdür. Kendi kendine yardım insanları sorunları ile baş başa bırakmak değil, etkililiği kanıtlanmış yöntemleri sunmayı amaçlar .

Etkili

Yapılan çalışmalar kendi kendine yardım uygulamalarının depresyon, kaygı, madde kullanımı gibi birçok sorun alanında etkili olduğunu kanıtlamaktadır.

Bilimsel

Kendi kendine yardım uygulamaları birçok psikolojik problemde etkililiği ispatlanmış olan Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemleri temel alınarak hazırlanmıştır.

Herkes İçin

Kendi kendine yardım sadece psikolojik problemleri olan bireylerin kullanımı için geliştirilmemiştir. Kişisel gelişimine katkıda bulunmak ve yaşam kalitesini artırmak isteyen tüm bireyler uygulamadan faydalanabilir.

Pratik

Kendi kendine yardım sistemlerini zamandan ve mekandan bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Modülleri bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerde kullanabilirsiniz.

Kendi Kendine Yardım Nedir ?

Videoyu İzleyin

Kullanılan Yaklaşım: BDT

Kendikendineyardım.org dünyada yaygın olarak kullanılan Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yaklaşımı temelinde geliştirilmiştir. Bilişsel davranışçı yaklaşım 50 yıldan fazla süredir etkililiği değerlendirilmiş kanıta dayalı bir yaklaşımdır. Bilişsel davranışçı yaklaşım ;

  • Kısa Süreli

    Tüm modüller beş oturumdan oluşmaktadır. Her oturum yaklaşık 20 dakika kadar sürmektedir. Bu sayede yaşamınıza katkı sağlayacak etkinliklerle tanışacaksınız.

  • Öğretici

    Sadece problemleri çözmeyi değil yaşama karşı bir anlayış geliştirmeyi ve akılcı düşünmeyi öğretmeyi amaçlar. Bu sayede hem şu anki problemleriniz hem de gelecekte karşılaşacağınız olası problemler için etkili yöntemler öğreneceksiniz.

  • Yapılandırılmış

    Tüm modüller kullanım kolaylığı açısından yapılandırılmıştır. Modülleri oluşturan oturumların her biri sizin duygu durumunuzu değerlendiren bir araç ile başlar ve bir sonraki oturuma kadar kullanabileceğiniz bir Kendini Keşif etkinliği ile biter. Bu sayede sistemi nasıl kullanacağınız adım adım tanımlanmıştır.

3

Problem Alanı

15

Oturum

11

Kişilik Uzman Ekip

Destekleyenler